קיימת אפשרות להקים אוהל שלכם בחצרנו היפה והפורחת, תוך שימוש בשירותים והמקלחות של מתחם השבט.

comments powered by Disqus